söndag 5 februari 2017

Elever i IndA 1

Uppgifter

Torsdag 6 aprilFaktatext. Se filmen om hur du skriver en faktatext. Länk till filmen.
Uppgift. Skriv en faktatext om ett land. Förslagsvis ditt eget land. Skriv i ett dokument som är möjligt att dela. Infoga en bild på landets flagga i texten.
Du bör ha:
Rubrik. En inledning där du förklarar vad texten handlar om (fakta och lite information om landet du valt). Ett antal underrubriker, och här ska du ha mer fakta om ditt land. Tänk på att du inte ska skriva "jag" utan det är fakta du ska skriva. Använd ordet "man" istället för jag.
Gör en sammanfattning och avslutning av texten.

Tips på information. 
Faktauppgifter finns även på hemsidan SO rummet. Här kan du läsa fakta om länder. Här nedan finns det länkar till olika länder.

Kina
Somalia
Iran
Afghanistan

Skriva ett brev.  Du har skrivit ett formellt och ett privat brev (läxa till vecka 5). Nu blir din uppgift att skriva ett brev och ge tips och råd till en kompis.
Här förklarar en SFI lärare hur du kan göra. Du använder bör, ska och måste för infinitiv.
Se filmen. (Klicka på länken).

Berättande text. Du ska veta hur en berättande text är uppbyggd och hur man skriver en berättande text.

Klicka på länken. Du kommer till en film där du kan se vad du bör tänka på när du skriver en berättande text.


Klicka på länken. Den länkar till en film om vad du ska tänka på när du ska skriva en beskrivande text. SFI D nivå. 
Vilket tempus ska du använda?  Ska du skriva i nutid, (presens) dåtid (preteritum) eller framtid (futurum)? T.ex. en text om "Min ekonomi"Inför teatern "Stjärnlösa koder".

Stjärnlösa nätter 
Intervju med författaren Arkan Asaad, boken som teatern utgår ifrån.  Här får de se en intervju med Arkan där juornaslisten Malou von Sivers ställer frågor till Arkan. Klicka på denna länk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar