onsdag 1 februari 2017

Texttyper

En plansch med texttyper. 

På nationella provet i svenska årskurs nio förekommer många olika texttyper.

Titta på dessa filmer om du vill ha hjälp inför det Nationella provet i svenska. Filmerna visa typiska drag för texterna, hur man skriver dem och vad de bör innehålla. Klicka på länken för att komma till en Padlet.
https://padlet.com/annikasjodahl/texttyper

På denna Padlet sida kan du hitta filmer som kan hjälpa dig med ditt NP i svenska. OBS! Detta är delvis anpassat, men inte helt, för svenska som andraspråkselever. Det vill säga att detta är mestadels gjort för elever med svenska som modersmål och inte anpassat till elever med ett annat modersmål än svenska.

Mer från Annicka Sjödahl om texttyper och genrer.

Min Padlet med länkar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar