söndag 10 september 2017

Molntuss uppgifter i IndA

Elever i IndA under läsåret ht. 2017.

Uppgift:Texten "Molntussbloggen, ett vilset ufo, nu även i cyberrymden" ur läromedlet "Reparationskurs svenska".
Vi ska läsa och översätta texten. Vi läser texten 2 gånger. Först tillsammans, sen får ni arbeta med orden, därefter läser vi den en gång till. Lyssna gärna på texten på Inläsningstjänst.

Inlämningsppgift 1. Skriv 10 meningar från första stycket och orden på sidan 84. Av meningarna framgår det att ni kan förstå och använda orden i en mening och i ett korrekt sammanhang.

Inlämningsuppgift 2. Gör övningar till texten från bloggaren "Molntuss" Övningar A och B. Sidan 84 och 85. Bland annat ska du göra en sammanfattning av vad texten om Molntuss, handlar om.

Inlämningsuppgift 3. Du ska skriva en text med rubriken "När jag blev orättvist behandlad". Texten ska innehålla en rubrik, en inledning och ha ett avslut. Du bör använda tidord i texten. Tänk på struktur, disposition samt ordföljd.

Inlämningsuppgift 4. I Övningar B finns en uppgift att svara på ett av inläggen i texterna från Molntussbloggen. Skriv ett svar, och lämna in den texten, först på papper, därefter:

Starta en blogg i Blogger och skriv ditt svar till bloggaren "Molntuss". Uppgiften finn i texten om bloggaren "Molntuss" ur läromedlet "Reparationskurs svenska".

Uppgift lämnas in via blogglänk.

Inger L


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar