Minibladet


Minibladet Sydsvenskan

Fakta om Minibladet:

Minibladet består av en pappersdel och en interagerande webb. 
Med Minibladet ska barn i tidig ålder fångas av spännande läsning, ledas in i nyhetsläsning med mål att få en vana att läsa de ”vuxnas” nyheter och samtidigt stödjas i sin läs- och språkutveckling. 
På webben har Minibladet en ökande svårighetsgrad och nyhetstexterna finns i tre språkliga nivåer. 
Det finns även talsyntes för att öka tillgängligheten ytterligare.
 Målet är att tidningen ska finnas i stora delar av landet, där varje region har sin egen webbsida med lokala nyheter till sina unga läsare.
 Målgrupper är barn mellan tre och tolv år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar